Zákaznícke centrum: 0944 330 203, Pondelok-Piatok 8:00 - 16:00

Bezpečnosť a ochrana osobných údajov

Pri spracovávaní dát sa zaväzujeme riadiť zákonom o ochrane osobných údajov.
 
Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.
Spoločnosť ANZEN, s.r.o., Jelenecká 61, 949 01 Nitra, Slovenská republika, prevádzkovateľ ANZEN, s.r.o., Jelenecká 61, 949 01 Nitra, IČO: 48129208, prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi zaobchádzané v súlade so zákonom, a v súlade s Obchodnými podmienkami spoločnosti Anzen s.r.o..
 
Aké údaje zhromažďujeme?
Pre realizáciu obchodnej transakcie od Vás potrebujeme poznať meno (prípadne meno firmy, IČO a kontaktnú osobu), adresu (fakturačnú a prípadne dodaciu), telefónny a mailový kontakt. Ďalej potom evidujeme Vaše obchodné transakcie u nás. 
 
K čomu údaje slúžia?
Pre realizáciu obchodnej transakcie a dodanie tovaru na Vami určené miesto s Vami potrebujeme komunikovať a poznať vyššie spomenuté údaje a tieto získame pri Vašej registrácii, a to buď trvalo, alebo dočasne. Keďže sú tieto Vaše osobné údaje získavané za účelom realizácie obchodnej transakcie, nie je nutný Váš výslovný súhlas.
 
Ako môžete existenciu týchto dát ovplyvniť?
Po zalogovaní do eshopu www.happyhairshop.sk môžete tieto údaje editovať či mazať. (Z účtovných dôvodov nie je možné editovať fakturačné údaje). V prípade, že chcete Vašu registráciu úplne zrušiť, stačí poslať e-mail na info@happyhairshop.sk.