Zákaznícke centrum: 0944 330 203, Pondelok-Piatok 8:00 - 16:00

Ochrana súkromia

Prevádzkovateľ webu, spoločnosť ANZEN, s.r.o., Jelenecká 61, 949 01 Nitra, IČO: 48129208

IČ-DPH: SK2120052913, zapísaná v Obchodnom registri Okr. súdu v Nitre, vložka č. 38725/B, (ďalej len „prevádzkovateľ“) je správcom osobných údajov fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá si zakúpila prostredníctvom elektronického obchodu na stránke www.happyhairshop.sk tovar (ďalej len „kupujúci“), zadávaných pri registrácii, objednávke či reklamácii. Kupujúci prehlasuje, že svoje osobné údaje poskytol dobrovoľne a súhlasí s ich spracovaním v evidencii prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že tieto osobné údaje bude používať len za účelom registrácie a prihlasovania sa na stránke, zabezpečenia plynulého toku objednávok, dodávok, reklamácií, zasielania informácií o jeho vlastných produktoch, resp. produktoch jeho obchodných partnerov. Zasielanie informačných e-mailov môže kupujúci zrušiť/deaktivovať vlastnoručne v sekcii Môj profil alebo môže o deaktiváciu požiadať prevádzkovateľa prostredníctvom e-mailu.

Kupujúci prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé. Rovnako kupujúci prehlasuje, že si je vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov, najmä skutočnosti, že by takéto konanie mohlo byť klasifikované ako trestný čin.